Wesela na Łemkowszczyźnie były rytuałem niepowtarzalnym w swojej obrzędowości, ceremoniale, towarzyszących mu pieśniach, ilości zaangażowanych członków społeczności, tak aby ten ludowo-cerkiewny obrządek dopełnił się według nakazu tradycji i miejscowych zwyczajów. Niniejszy projekt, realizowany przez krośnieńskie stowarzyszenie „Pod Karpatami” (przy współpracy z Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej), ma na celu ukazanie i przybliżenie, obecnym mieszkańcom Łemkowszczyzny, młodym Łemkom oraz wszystkim zainteresowanym tradycyjną kulturą Beskidu Niskiego, pełnej obrzędowości tradycyjnego wesela łemkowskiego, mając na uwadze jego różne, w zależności od miejscowości, porządki ceremonii, wykonywane pieśni etc. Kolejnym istotnym celem zadania jest dokonanie porównania tradycyjnej formy wesela z jej formą współczesną, jaka zachowała się na samym terenie Łemkowszczyzny oraz wśród pokoleń Łemków, urodzonych i wychowanych na "obczyźnie", w oderwaniu od swoich korzeni. Rezultatem realizacji projektu jest zaprezentowanie, udostępnienie i przybliżenie, niezwykle barwnego i istotnego elementu łemkowskiego folkloru oraz ważnego składnika tożsamości etniczno-kulturowej Łemków, jakim jest tradycyjne łemkowskie wesele (obrzędu, symboliki, porządku, uczestników, pieśni, tańców, strojów, pożywienia). Na projekt pn. "Wesele łemkowskie - tradycja i współczesność" składają się takie elementy jak: wystawa archiwalnych fotografii obrazująca wesela łemkowskie z różnych miejscowości na Łemkowszczyźnie (przed wysiedleniem Łemków), konferencja popularno-naukowa prezentująca etnologiczne, historyczne i muzykologiczne teksty badawcze dotyczące powyższego zagadnienia, podsumowująca wydarzenie publikacja.

  • relacja

    Relacja z konferencji popularno-naukowej "Wesele łemkowskie - tradycja i współczesność", która odbyła się 22 sierpnia 2020 r., Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

  • publikacja

    Publikacja pokonferencyjna zawierająca teksty artykułów prezentowanych podczas konferencji.

Do góry